تخفیف ویژه!
کد شناسه :89252

شخصيت هاي دشوار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شخصيت هاي دشوار - ما همه در زندگي خود با افرادي مواجه هستيم كه باعث احساس ناكامي و آزار ما بوده يا به ما آسيب مي رسانند: افراد زورگو در محيط كار، آن هايي كه هميشه مدعي اند حق با آن هاست يا افراد داراي شخصيت اضطرابي يا وسواسي. بيشتر ما نيز گاهي به ديگران آسيب مي رسانيم. "دكتر هلن مك گراث" يك روان شناس باليني و استاد "هازل ادواردز"، يك نويسنده حرفه اي، اين راهنماي خواندني و عملي را براي برخورد با شخصيت هاي دشوار، چه ديگران و چه خودمان كه هر روزه با آن ها مواجه مي شويم به ما ارائه مي دهند و...