تخفیف ویژه!
کد شناسه :89248

همه زيبايي هاي غم انگيز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب همه زيبايي هاي غم انگيز - "آرتور" ساك باشگاهش را انداخت و دو قدم عقب رفت. نبضش تند مي زد و خون در دستانش منجمد شده بود. هميشه قبل از مبارزه هم اين حال به او دست مي داد. بعد صداي خودش را مي شنيد، ندايي از درونش قاطعانه وادارش مي كرد درگير شود، بدون اين كه چاقو بخورد، با ضربه هاي تركيبي و سريع و دقيق... آرتور انگشتانش را محكم مشت كرد. اما بعد چيزي ديد كه انتظارش را نداشت و...