تخفیف ویژه!
کد شناسه :89236

اين است بازار يابي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اين است بازار يابي - "ست گادين" در اين كتاب تعريف ديگري از بازاريابي دارد. از نظر او بازاريابي يعني تغيير آفريني. تغيير فرهنگ، جايگاه اجتماعي و ارتباط بين افراد. او بازار يابي را فعاليت سخاوتمندانه ي كمك به ديگران براي حل مشكل شان و تبديل شان به فرد دلخواهشان مي داند. مي دانيم كه بازاريابي نتيجه بخش است؟ ولي چگونه؟ بازاريابي قولي است كه وعده ي تغيير مي دهد. ست گادين قول مي دهد تا نظرتان را درباره بازاريابي تغيير دهد تا بتوانيد مشكل بازاريابي تان را حل كنيد و...