تخفیف ویژه!
کد شناسه :89235

فروش تنها راه بقا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فروش تنها راه بقا - "گرنت كاردون" نويسنده كتاب، بيش از بيست و پنج سال است كه براي مخاطباني از سراسر جهان درباره ي فروش، موفقيت، مسائل مالي، املاك و انگيزه صحبت مي كند. او در اين كتاب سعي مي كند ديدمان را به فروش تغيير دهد و ما را با تمام جوانب فروش در زندگي آشنا كند. فروش ديگر به معناي تبادل كالا و ارز نيست، بلكه به معناي متقاعد كردن براي حمايت از ايده، نظر و محصولتان است. او سعي مي كند باورهاي رايجي مثل كثيف بودن شغل فروشندگي و دروغ گو بودن فروشندگان را با دليل و مدرك زير سوال ببرد و چشم تان را به روي آينده باز كند كه در آن، فروش براي بقا ضروري است و...