تخفیف ویژه!
کد شناسه :89232

نقش هوش هيجاني در فروش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نقش هوش هيجاني در فروش - با بررسي عميق تر هوش هيجاني متوجه مي شويد چرا روان شناسي از تكنولوژي مهم تر است. از دليل رفتارهاي خاص مشتري احتمالي تان آگاه مي شويد و مي توانيد به منظور افزايش احتمال برد و به سرانجام رساندن معامله، تأثيري ماهرانه بر آن رفتارها داشته باشيد. اين كتاب يكي از مهم ترين كتاب هاي فروش در بيست سال گذشته است و "جب بلانت" بهترين متخصصي است كه مي توانسته آن را بنويسد، زيرا تمام فرضيه ها را در كتاب ارائه نمي دهد، بلكه آخرين تحقيقات درباره روان شناسي انسان و علم عصب شناسي را در اختيار ما قرار مي دهد و...