تخفیف ویژه!
کد شناسه :89230

محكم بايست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب محكم بايست - چگونه مي توانيم در برابر وسواس امروز با درون گرايي و بهبود خود مقاومت كنيم، در اين كتاب پرفروش، فيلسوف و روان شناس دانماركي، "سوند برينكمن"، با لحني شوخ طبعانه، مي گويد نبايد از رد كردن وردهاي مطالب خودياري بترسيم و بايد محكم بايستيم. راز داشتن زندگي شادتر در يافتن خود دروني مان نهفته نيست، بلكه درك شرايط و موقعيت مان براي همزيستي مسالمت آميز با ديگران است. با ترغيب و تشويق ما به محكم ايستادن و استواري در زندگي، اين راهنماي پر تكاپوي ضد خودياري، به جاي مديريت زندگي، تفكر مثبت و نياز هميشگي به (بله گفتن) ، گزينه هاي قانع كننده ي ديگري ارائه مي دهد و...