تخفیف ویژه!
کد شناسه :89226

بازگشت موميايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بازگشت موميايي - بعد از ماجراي ترسناك سال گذشته"كيپ" به خاطر برگشت به مصر كمي نگران بود. بازگشت به احرام قديمي، بازگشت به جايي كه موميايي هاي ترسناك را ديده بود. او راجع به خرافه هاي مصر هم چيزهاي زيادي شنيده بود. يك ورد مرموز قديمي كه تصور مي شد باعث زنده شدن موميايي ها مي شود كه عموي كيپ آن را به عنوان يك لطيفه گفته بود. اما حالا او صداهايي شبيه صداي حركت موميايي ها در قبر مي شنيد. هيچ وقت اين وردها نمي توانند مرده ها را زنده كنند؟ مي توانند؟ و...