تخفیف ویژه!
کد شناسه :89222

نيرواناي ناممكن ما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نيرواناي ناممكن ما - روزگار بدي بود. من تهران زندگي مي كردم و مائده ساري. هردو هفته يك بار، فاصله اي دويست و پنجاه كيلومتري را طي مي كردم. فاصله اي كه بين تنمان بود. گاهي شب ها وقتي در بستر دراز كشيده بوديم و چشم ها را بسته بوديم به اميد اين كه به خواب راه پيدا كنيم، آن قدر بزرگ مي شديم كه در ميانه كوه ها تنمان به هم مي رسيد و مي توانستيم دست هايمان را به هم برسانيم. ناهمواري هاي البرز را، كوه و دره اش را مثل بستري ناهموار زير تنمان احساس مي كرديم و مه و ابر انبوه فراز البرز، لحافمان بود و ماه، چراغ شب خواب و...