تخفیف ویژه!
کد شناسه :89214

سنگ يشم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سنگ يشم - خوبه. بچسب به درس و مشقت. چهار روز ديگه بايد كنكور بدي. ورزش برات نان و آب نمي شه. با خودم فكر مي كنم اگر من نان و آب نخواهم كي را بايد ببينم؟ چرا پدر فكر مي كند هر چيزي ته اش بايد برسد به نان و آب؟ مگر خودش هميشه حسرت نمي خورد چرا پدربزرگ اجازه نداده كشتي را ادامه بدهد؟ جوابي براي سوال هايم ندارم. نگاهي به جفت گوش شكسته اش مي اندازم. از كشتي فقط حسرتش براي پدر مانده. حسرت و يك جفت گوش شكسته و دو بنده ي كهنه اي كه ته يكي از كشوهاي دراور گذاشته و...