تخفیف ویژه!
کد شناسه :89213

قاب زدايي ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قاب زدايي ها - جستارهاي "بونتيزر" در اين كتاب در باب نسبت سينما و نقاشي نه به فيلم ها ي ساخته شده درباره نقاش ها يا نقاشي هاي مشهور ربط دارد و نه بدان چه به نقاشي هاي سينمايي مرسوم است. آن چه براي نويسنده اهميت دارد كاويدن رابطه اي كمتر آشكار، ظريف تر و كم و بيش پنهاني ميان اين دو رسانه است، كه مبتني است بر تكنيك ها و مفروضات مشتركشان؛ سينما با مسائلي هنري مواجه مي شود يا با توجه به مقاصد خودش از جلوه هايي بهره مي گيرد كه نقاشي به نحو ديگري به آن ها برخورد كرده است... زيرا سينما به شيوه خودش با تصوير ثابت سرو كار دارد و…