تخفیف ویژه!
کد شناسه :89211

فرهنگ مختصراصطلاحات ديواني...

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فرهنگ مختصراصطلاحات ديواني... - بررسي تاريخچه ديوان و ديوان سالاري اين واقعيت را آشكار مي سازد كه آخرين توقفگاه و ايستگاه اين تشكيلات در خارج از مرزهاي ايران و در شبه قاره بوده است. فرهنگ حاضر نمونه اي از اصطلاحات ديواني رايج در دوره تيموريان شبه قاره ( عصر اكبرشاه) است. اهميت و نقش زبان فارسي را در اصطلاحات مورد كاربرد نهادهاي اداري، مالي و نظامي شبه قاره در فرهنگ هايي از اين دست مي توان يافت. اصطلاحاتي كه برخي از آن ها امروز نيز كاربرد دارد و...