تخفیف ویژه!
کد شناسه :89209

ايده آليسم آلماني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ايده آليسم آلماني - ايده آليسم آلماني راهنمايي است جامع، نافذ و روشنگر درباره آن چه دوره كلاسيك فلسفه آلماني تلقي مي شود. در اين مجلد درباره "كانت"، "فيشته"، "هگل" و "شلينگ" و ديگر معاصرانشان، مانند : "هولدرلين" و "شلاير ماخر"، كه نفوذشان چشمگير، اما آثارشان در دنياي انگليسي زبان كمتر شناخته شده، با جزئيات بحث مي شود. جستارهاي اين مجلد با پي گرفتن و كندو كاو درون مايه هاي وحدت بخش ايده آليسم آلماني، به بحث درباره رابطه آن با رمانتيسيسم، روشنگري و فرهنگ اروژه اي سده هاي هفدهم و هجدهم مي پردازند و...