تخفیف ویژه!
کد شناسه :89124

دنياي شيرين ناتمام

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دنياي شيرين ناتمام - با آمدنشان. دنيايمان عوض مي شود و همان مرد و زن ديروز، پدر و مادر امروز مي شويم. حالا براي در آغوش گرفتن و بوسيدن و بازي كردن با آن ها لحظه شماري مي كنيم قلبمان به عشقشان مي تپد و با آن ها بودن برايمان حكم آب براي ماهيان را پيدا مي كند. با خنده هايشان شاد مي شويم و گريه هايشان را برنمي تابيم. بخواهيم يا نخواهيم معمار زندگي آن ها مي شويم و آن چه مي گويند و عمل مي كنند، بازتابي از باورها و رفتارهاي ماست و...