تخفیف ویژه!
کد شناسه :89121

خرد و معجزه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خرد و معجزه - معجزه به مثابه راهي عمومي براي شناسايي پيامبران الاهي يكي از آموزه هاي مهم اسلام است و از اين رو هر مسلماني به مقتضاي ايمان خويش به وقوع معجزات باور دارد. با اين حال، از آن رو كه معجزه رخدادي خارق العاده و بر خلاف روال متعارف طبيعت است، متكلمان خرد گرا همواره دغدغه مند ارائه تبيني خودپذير از آن بوده اند تا از اين رهگذر برآشتي عقل و ايمان صحه گذارند. خرد و معجزه مروري است بر تلاش هاي عقل گرايانه قاضي عبد الجبار، از نام آورترين متكلمان معتزله، براي ارائه نظريه اي معقول در باب اعجاز. اين كتاب ديدگاه هاي عبدالجبار را در مسائلي همچون چيستي معجزه و امكان وقوع آن مي كاود و مي كوشد با نگره اي تحليلي مباني و پيامدهاي آن را آشكار سازد و...