تخفیف ویژه!
کد شناسه :89120

ويچر(7)بانوي درياچه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ويچر(7)بانوي درياچه - اين كتاب هفتمين و آخرين كتاب از مجموعه كتاب هاي ويچر، نوشته ي " آندره ساپكوفسكي"، نويسنده ي لهستاني است. اين كتاب در ادامه ي كتاب (برج پرستو)كه پيش تر توسط همين نشر منتشر شده است، داستان گرالت ريوي آيي و سرنوشتش "سيري" را روايت مي كند. كتاب حاضر پايان حماسه ويچر است. حماسه اي كه با كتاب (آخرين آرزو)آغاز شد. سپس به ترتيب در كتاب هاي (شمشير سرنوشت)،(خون الف ها)،(دوران حقارت)، (غسل آتش) و (برج پرستو) ادامه پيدا كرد تا اين كه در نهايت به كتاب (بانوي درياچه) رسيد. اين جا انتهاي راه است. خط سرنوشت به پايان مي رسد و "اوروبوس" دم خودش را گاز مي گيرد و...