تخفیف ویژه!
کد شناسه :89105

فال نيك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فال نيك - طبق كتاب (پيشگويي هايي ظريف و دقيق) "اگنس ناتر"جادوگر دنيا خيلي زود به پايان مي رسد. آن هم درست قبل از شام. ارتش بهشت و جهنم آماده مي شوند، "آنتلانتيس" دوباره روي آب مي آيد، باراني از قورباغه مي بارد، و توفان به پا مي شود. ظاهرا همه چيز طبق نقشه ي الهي پيش مي رود تا درياها به جوش آيند و دنيا به پايان برسد. اما يك فرشته و يك شيطان كه از ازل در دنيا بوده و در كار انسان ها دخالت كرده اند، آن قدر از اين دنيا خوش شان مي آيد كه دلشان نمي خواهد نابود شود. پس تصميم مي گيرند با كمك هم هر طور كه شده دنيا را نجات دهند اما ...