تخفیف ویژه!
کد شناسه :89099

پژوهشي در يكي از امپراتوريهاي اسلامي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پژوهشي در يكي از امپراتوريهاي اسلامي - اين كتاب سير جامعي در تاريخ فاطميان و منابع آن را با درآمدي به كل موضوع و نگاهي اجمالي به تاريخ آن زماني كه ابوعبدالله شيعي دعوت خود را در شمال آفريقا آغاز نهاد تا تاسيس دولت فاطمي و سقوط آخرين خليفه آن با هم تركيب كرده است. اما تاكيد عمده آن ارائه روشمند طبقات مختلف منابع مربوط به تاريخ فاطميان است. پژوهشي در يكي از امپراطوري هاي اسلامي شكل و درونمايه تاريخ فاطميان را در طي سه مرحله از سلسله آنان بررسي مي كند و...