تخفیف ویژه!
کد شناسه :89098

قدرت فيض

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قدرت فيض - آينده اي كه خدا مي تواند براي شما رقم بزند، چيزي است كه شما نمي توانيد به تنهايي به دست آوريد. موقعيت هايي وجود دارد كه او پيشاپيش مي تواند براي شما آماده كند، موقعيت هايي كه خودتان نمي توانيد به آن ها برسيد. موانعي وجود خواهد داشت كه بسيار بزرگ به نظر مي رسند، روياهايي كه غيرممكن ديده مي شوند، چيزهايي كه رسيدن به آن ها، بدون كمك محال خواهد بود. خبر خوب اين است كه خدا در درون شما موهبتي قرار داده است كه مي تواند همه درها را به روي شما باز كند، درهايي كه شما بدون توجه به اين فيض خداوند در درونتان، قادر به باز كردن آن نخواهيد بود و...