تخفیف ویژه!
کد شناسه :89096

روشنايي از شرق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روشنايي از شرق - نويسنده مي كوشد تا با تاباندن نور به زواياي تاريك و واقعيت هاي تاريخي تأثر و تأثيرهاي علمي، نشان دهد كه دانشمندان اسلامي چگونه از دانش هاي اقوام پيشين تأثير پذيرفتند و چگونه علومي را كه از آن ها فراگرفته و نيز علومي را كه خود ايجاد كرده بودند به اروپا انتقال دادند. وي به چگونگي اين تأثير پذيري آنان از علوم ملل پيشين و تأثيرگذاري دستاوردهاي علمي ايشان در سير تحولات فكري عالمان اروپايي مي پردازد و در اين زمينه صرفا به جنبه هاي روايي بسنده نمي كند، بلكه با تتبع در آراي علمي انديشمندان اسلامي و غربي مي كوشد خواننده را در معرض زبده افكار و نظريات آنان قرار دهد و...