تخفیف ویژه!
کد شناسه :89093

نخستين كوشش هاي قانون گذاري در ايران 2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نخستين كوشش هاي قانون گذاري در ايران 2 - سلسله كتاب هايي كه تحت عنوان (نخستين كوشش هاي قانون گذاري در ايران) انتشار مي يابد حاوي رساله ها و نوشته ها و لوايح حقوقي و قانوني است كه از اوائل عهد قاجار تا پيدايش انقلاب مشروطه و اندكي پس از آن توسط حقوق دانان و مترجمان تجددگرا تاليف شده يا از زبان هاي اروپايي، تركي و عربي به فارسي برگردانده شده است. بيشتر اين رساله ها تا كنون به چاپ نرسيده و در برخي كه انتشار يافته، اشاره و توجهي به ديدگاه حقوقي و اغراض پديدآورندگان آن ها كه همانا توجه دادن مردم و حكومت گران به ضرورت تصويب قوانين است، نشده است و...