تخفیف ویژه!
کد شناسه :89086

تاريخ فلسفه غرب4-عقل گرايان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ فلسفه غرب4-عقل گرايان - قرن هفدهم شاهد تغيير نظريه بنيادي در شيوه هاي انديشيدن ما درباره خودمان و جهان بود. نظر اطمينان بخش قرون وسطي درباره جهاني زمين - مركز كه به صراحت به سود بشر طرح شده بود، پيوسته در حال فرسودن بود ولي در همين هنگام خوش بيني تازه اي درباره پرورش تبييني روشن و جامع در خصوص چگونگي كار جهان دربرآورد. اين خوش بيني با عزمي براي رسوخ به طبيعت ذهن انسان و نسبت آن با جهان مادي نيز همراه بود. "جان كاتينگهام" با توجه به همين زمينه فكري كوشش هاي سه فيلسوف بزرگ؛"دكارت"،"اسپينوزا" و "لايبنيتس" را پي مي گيرد كه براي دست و پنجه نرم كردن با نقش تازه انسان در طبيعت و فراهم كردن فهمي يكدست از واقعيت به طرح نظام هاي نوين فلسفه پرداختند و...