تخفیف ویژه!
کد شناسه :89068

فلسفه ي صيرورت كيركگور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فلسفه ي صيرورت كيركگور - تفسير كيركگور از حركت، معناي اگزيستانسياليسم را روشن مي كند. صيروت ذات يا حقيقت وجود است، و حركت بيانگر قدرت؛ قدرت به هستي درآمدن و به فعليت رسيدن. فلسفه اگزيستانسياليستي، اين موضوع قدرت را از چشم انداز سوبژكتيويته مي كاود و حتي مي تواند به صورت تفكر معطوف به قدرت در سپهر فرد هستنده تعريف شود. اين گفته ي "سارتر" (وجود مقدم بر ذات است)روشنگر اين عقيده ي اگزيتانسياليستي است كه حقيقت در قدرت و فعاليت مستقر است نه در ايده آليته و معرفت و...