تخفیف ویژه!
کد شناسه :89066

نامه ي عاشقانه اي كه هرگزفرستاده نشد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نامه ي عاشقانه اي كه هرگزفرستاده نشد - "دوريس لسينگ" نويسنده اي فمنيست است و در آثارش مي كوشد احساسات و حالات زن ها را به خوبي تصوير كند. او جايي مي گويد كه ازدواج و فرزند داشتن پايان رهايي يك زن است. البته او خودش را از ديگر همنوعانش آزادتر مي داند و اين رهايي را به حساب نويسنده بودنش مي گذارد. داستان هاي لسينگ به گونه اي خود زندگي نگاري است و ريشه در تجربيات خود او در زندگي دارد. او در آثارش به مفاهيمي همچون نابرابري نژادي، برخورد فرهنگ ها، بي عدالتي، كشمكش هاي دروني يك فرد و تقابل خرد فردي با خرد جمعي مي پردازد و...