تخفیف ویژه!
کد شناسه :89063

تئاتر بدن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تئاتر بدن - "جويس مك دوگال" در كتاب خود داستان هايي فراموش نشدني از بيمارانش نقل مي كند؛ مادران و فرزندان بالغي كه به نظر مي رسد در مرحله ي پيشا كلامي چنان با هم درآميخته اند كه جداشدنشان از يكديگر بسيار دشوار است. او براي اشاره به اين مطلب از عبارت (يك بدن براي براي دو نفر) استفاده مي كند و از جمله داستان فردي به نام (تيم) را روايت مي كند كه اندوه و سوگ به قدري در وجود او انباشته و مدفون شده است كه گويي قلبي ندارد تا اين كه دچار حمله قلبي مي شود. "دكتر دوگال" در مواجهه با آن چه بيماران روان تني نياز دارند راهنمايي هايي بسيار غني و فرمول بندي هاي نظري هوشمندانه اي ارائه مي كند و قلمرو روانكاوي را گسترش مي دهد و...