تخفیف ویژه!
کد شناسه :89062

ابابيل نقد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ابابيل نقد - نقد نهادهاي قدرت، وظيفه ي روشنفكران است، مهم ترين نهادهاي قدرت، فرهنگ عمومي و نظام سياسي هستند. در كتاب جنون قدرت و قدرت نامشروع به نقد نظام ساسي پرداختيم و در اين كتاب به نقد فرهنگ عمومي؛ گرچه بين نظام سياسي حاكم و فرهنگ عمومي دادوستدي مستمر وجود دارد و هريك در بازتوليد ديگري اثر گذار است، فرهنگ عمومي همچون فيل قدرتمند، سنگين و كند است و نظام سياسي سوار بر اين فيل و هدايت كننده ي قدرت آن! در اين تشبيه روشنفكران نقش ابابيل را بر عهده دارند و...