تخفیف ویژه!
کد شناسه :89053

داستان نامه:فرهنگ امثال شاهنامه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب داستان نامه:فرهنگ امثال شاهنامه - مثل هاي اين كتاب را اگر با مثل هاي كنوني فارسي بسنجيم مي توانيم به سه دسته بخش كنيم: نخست مثل هايي كه فراموش شده است. دوم مثل هايي كه هنوز به همان صورت به كار مي رود، سوم مثل هايي كه هنوز به كار مي رود ولي با كم و بيش فرق. يعني پس از چهار قرن از تدوين آن اثر، بخشي از امثال آن فراموش شده و برخي تغيير كرده اند. از اين رو تصميم گرفتيم در باب امثال شاهنامه بدين شرح عمل كنيم: در اين راستا اشعاري كه در چند منبع مثل دانسته شده اند را در حكم مثل گرفته و نقل كرده ايم. البته امثال شاهنامه و موارد بازگشت به متن شاهنامه در فرهنگ ها عموما بدون ارجاع هستند و...