تخفیف ویژه!
کد شناسه :89046

پسرك،موش كور،روباه و اسب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پسرك،موش كور،روباه و اسب - اين كتاب براي همه است. چه هشتاد سالتان باشد، چه هشت سال. گاهي فكر مي كنم. خودم هر دوي اين ها هستم. دوست دارم اين كتابي باشد كه هر جا و هر وقت خواستي بتواني بروي سراغش. اگر دوست داشتي از وسطش شروع كني. داخلش نقاشي بكشي، گوشه هايش را تا كني و جاي انگشتت روي ورق هايش بماند. بيشتر نقاشي ها از يك پسرك، يك موش كور، يك روباه و يك اسب هستند. ماجراهايشان در بهار شروع مي شود، وقتي دارد برف مي بارد و ثانيه اي بعد هوا آفتابي مي شود. زندگي هم يك جورهايي همين جوري است، چشم به هم بزني همه چيز برعكس مي شود و....