تخفیف ویژه!
کد شناسه :89043

نظريه هاي توسعه نيافتگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نظريه هاي توسعه نيافتگي - اثر حاضر توسط "يان روكس برو" استاد دانشكده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه لندن نوشته شده است. روكس برو تلاش كرده علاوه بر مباحث نظري و روش شناختي نظريه هاي توسعه و ذكر نقاط ضعف آن ها، نحوه انطباق اين نظريه ها را با واقعيات موجود در كشورهاي جهان سوم مورد توجه قرار دهد و با ذكر مطالعات موردي مسائل و دشواري هاي تحليلي هر يك از اين مكانيسم نظري را بيان كند. در اين كتاب انواع نظريه هاي توسعه از نيمه دوم قرن بيستم به بعد مطرح شده است نظير تكامليون مكاتب نوسازي قديم و جديد، ديدگاه هاي ماركسيستي و نئو ماركسيستي نظير وابستگي و نظام جهاني، نظام هاي سياسي، نقش دولت و ارتش و بالاخره انقلاب در توسعه و توسعه نيافتگي بررسي شده است و...