تخفیف ویژه!
کد شناسه :89040

تحول شخصي با آموزه هاي گرجيف

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تحول شخصي با آموزه هاي گرجيف - ايده ها و مفاهيم بسياري در اين كتاب وجود دارند. از خواننده درخواست نشده كه به هر يك از آن ها ايمان بياورد. خواننده بايد اين ايده ها و روش ها را درك كند و از صحت و سقم آن در زندگي اش آگاه شود و ممكن است تعدادي از ايده ها را مفيد و بقيه را بي فايده و يا حتي كاملا دور از فهم بيابد. از آن چه مفيد مي دانيد استفاده كنيد و بقيه را ناديده بگيريد. حتي يك ايده در اين كتاب مي تواند يك تغيير بزرگ در زندگي تان ايجاد كند. بنابر توصيه هاي "گر جيف" اگر شما مي توانيد فردي را به من نشان دهيد كه مي تواند كاري را به درستي انجام دهد، مانند درست كردن قهوه خوب با اجراي همه تكنيك هاي آن، من مي توانم به او كارهاي ديگري را آموزش دهم و...