تخفیف ویژه!
کد شناسه :89031

نقش و جايگاه واحدهاي صنفي كوچك ومتوسط

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نقش و جايگاه واحدهاي صنفي كوچك ومتوسط - تحولات پيچيده و سريع چند دهه اخير و نيز شتابگيري روند جهاني شدن موجب شده است تا جوامع گوناگون تلاش كنند تا بيش از پيش خود را براي پذيرش تحول آماده كنند. آن چه تا چند دهه پيش به عنوان يك امتياز اقتصادي تلقي مي شد، عبارت بود از برپايي و فعال نگه داشتن شركت هاي بزرگ، چنين استدلال مي شد كه هر چه اين شركت ها بزرگ تر باشند، اقتصاد پويا تر است. اما در دهه هاي اخير فشارهاي جمعيتي و نوآوري لحظه به لحظه، تصميم گيري هاي پيچيده مديريتي موجب به وجود آمدن تغييراتي اساسي در ساختار اين سازمان ها گرديد. راه اندازي بنگاه هاي كوچك و متوسط بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به عنوان يك رويكرد راهبردي محسوب گرديد و...