تخفیف ویژه!
کد شناسه :89019

طرز تهيه تنهايي در آشپزخانه عشق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب طرز تهيه تنهايي در آشپزخانه عشق - از خودم مي پرسم چرا رئيس بزرگ چنين كاري كرده؟ چرا آدم بايد زندگي خصوصي دوستانش را بنويسد؟ آيا نويسنده ها چنين حقي دارند؟ آيا نويسنده هاي ديگري هم اين كار را كرده اند؟ هم به چرايي اش فكر مي كنم هم به زمانش. چرا حالا؟ نكند توي آن دفتر كه هرگز آن را از خودش جدا نمي كرد، از زندگي ما يادداشت برمي داشته؟ بعضي حرف ها چنان دقيق در كتاب آمده كه جز اين نمي تواند باشد. شايد صفحه هاي دفتري كه مخصوص گروه ما بود تمام شده. شايد به اين نتيجه رسيده كه زندگي ما بيش از اين به دردش نمي خورد و شايد هم ما برايش تمام شده ايم و...