تخفیف ویژه!
کد شناسه :89003

وضعيت آخر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وضعيت آخر - اين كتاب محصول يك جستجو براي يافتن پاسخ هاي افرادي است كه در پاسخ به پرسش هايشان به دنبال حقايق تلخ مي گردند، پرسش هاي آن ها حول اين مسائل مي چرخد كه عملكرد ذهن چگونه است؟ چرا ما آن چيزي را كه مي خواهيم انجام بدهيم انجام مي دهيم و در صورت تمايل چطور مي توانيم آن چيزي كه در حال انجامش هستيم را متوقف كنيم؟ پاسخ اين سوالات در اين موضوع نهفته است كه آن احساسي كه ما در طول ساليان دراز زندگي داشته ايم، مهم ترين يافته در علم پزشكي است، اين احساس تحليل رفتار متقابل و تبادلي ناميده مي شود. افرادي هستند كه در برخورد با ابهامات موجود در بسياري از روش هاي روان درماني سنتي نا اميد و سرخورده شده اند، اين روش (تحليل رفتار متقابل و تبادلي)، اميد شاياني را به اين افراد اهدا كرده است و پاسخ جديدي را به افرادي ارائه مي دهد كه بيشتر خواستار تغييرند و...