تخفیف ویژه!
کد شناسه :89000

هنر هميشه بر حق بودن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هنر هميشه بر حق بودن - استفاده از واژه ي ديالكتيك در اين مفهوم يك هدف ديگر هم دارد كه همان تنزل به يك سيستم عادي، تجميع و نمايش هنري كه اغلب انسان ها در اختيار دارند، اما فقط هنگام بروز اختلافات شاهد ظهور آن هستيم، آن هم زماني كه مي دانند حق با آن ها نيست، اما باز هم تلاش مي كنند پيروز ميدان باشند. اصولا توجه كمتري به حقايق عيني يا پيشرفت هايش در علم ديالكتيك به عمل آمده است. چون اين امر در ذات ديالكتيك طبيعي و اصلي انساني انجام نمي شود. اگر بخواهيم علم ديالكتيك را به طور خلاصه توصيف كنيم؛ مي توان گفت كه يك نوع تلاش براي فهرست بندي و تحليل ترفندهاي دغل كارانه است تا بتوانيد آن ها را در مباحث واقعي شناسايي كرده و شكست دهيد و...