تخفیف ویژه!
کد شناسه :88987

قدرت فكر و آرامش درون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قدرت فكر و آرامش درون - اين كتاب به شما كمك مي كند تا اهداف جديدي برگزينيد و ايده هاي جديدي از خودتان و آينده تان ايجاد كنيد. همان طور كه از عنوان كتاب پيداست، شما مي توانيد يك زندگي سراسر موفقيت آميز داشته باشيد. اما مفاهيم اين كتاب با نگاه كردن و يا ورق زدن سطحي آن درك نمي شود. اين كتاب بايد آرام و با دقت و هر دفعه يك بخش خوانده شود. تا زماني كه مطمئن نشديد همه مفاهيم بخش قبلي را متوجه شده ايد، به بخش بعدي نرويد. هنگامي كه هر بخش را مي خوانيد، در رابطه با مفاهيم و ايده هاي آن با همسر، شريك و يا دوست نزديك خود گفت و گو كنيد. نظر دوم و ديگر از جانب كسي كه نقاط قوت و ضعف شما را مي داند مي تواند مفيد باشد و...