تخفیف ویژه!
کد شناسه :88980

حكايت دولت و فرزانگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب حكايت دولت و فرزانگي - هر عصري داستان هاي خاص خود را دارد و مخصوصا آن هايي كه به قول فرهنگ و بستر حقيقي سودمند را تعريف مي كنند. اين كتاب كوچك به ما داستان قوي و اصيل ارائه مي كند. داستاني كه يكي از سودمندترين حقايق را آشكار مي كند: اين حقيقت كه رفاه مالي و زندگي پر از نيكبختي اهدافي هستند كه اگر اصول موفقيت را درك كنيم و به كار ببنديم به آن ها دست خواهيم يافت و…