تخفیف ویژه!
کد شناسه :88974

تسلي بخشي هاي فلسفه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تسلي بخشي هاي فلسفه - "سقراط" توسط مردم آتن محكوم به مرگ شده است؛ او آماده نوشيدن يك جام شوكران است و توسط دوستان غمگين احاطه شده است. در بهار 399 قبل از ميلاد سه شهروند آتني عليه اين فيلسوف شكايت كردند. اتهام سقراط اين بود كه خدايان شهر را پرستش نمي كرد و عقايد مذهبي جديد را ترويج مي كرد و همين امر منجر به شيوع فساد در بين جوانان آتن شده است... آن ها معتقد بودند كه اين اتهامات به حدي سنگين است كه فقط مجازات وي مرگ است. سقراط با همان متانت افسانه اي خود پاسخ داد. اگر چه به او فرصت دادند در دادگاه حاضر شده و فلسفه خود را انكار كند؛ اما او ترجيح داد هوادار ايده اي باشد كه آن را صحيح مي پنداشت نه آن چه محبوب همگان شده بود و...