تخفیف ویژه!
کد شناسه :88959

ژوليوس سزار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ژوليوس سزار - "ژوليوس سزار" در يك ارتش همگاني، يك نجيب زاده رومي را با نام "پامپي" در يك مبارزه شديد شكست داد. به عنوان تفريح يك جشن عمومي برپا كردند. اما بعضي از اشراف زاده ها پامپي را حمايت كردند و از سزار كه ترقي مي كرد ترسيدند. آن ها ترسيده بودند نكند سزار با بلند پروازي هايش بخواهد پادشاه روم شود. براي همين شروع به توطئه چيني عليه او مي كنند و...