تخفیف ویژه!
کد شناسه :88957

سپيده دم خدايان مشرقي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سپيده دم خدايان مشرقي - همان طور به پرسه زدن ادامه مي دادم و با خودم فكر مي كردم كه چطور بيشتر اين آدم ها نويسنده هاي مشهوري بودند كه مدام كتاب هايشان را به هم تقديم مي كردند. بيشتر بچه هايي كه روزها با سرو صدا، آن اطراف مي دويدند و بازي مي كردند، شعر ها و داستان هايي داشتند كه والدينشان به آن ها تقديم كرده بودند و مي توانستم حدس بزنم كه فقط بعضي هايشان آن كتاب ها را خوانده بودند. مثل زن هاي مسني كه هر شب بعد از شام ساعت ها با هم حرف مي زدند. مي دانستم كه به جز تعداد اندكي از آن ها ديگر به عنوان دخترهايي جذاب با كفش هاي پاشنه بلند، تحت اسامي مثل دال، واو يا نون يا حتي اسم كوچشان در كتاب ها ياد نمي شد و...