تخفیف ویژه!
کد شناسه :88952

پاپالاگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پاپالاگي - "توئيا وي ئي" رئيس يكي از قبيله هاي جزاير پولي نزي در سال هاي آغازين قرن بيستم بود كه سفري به اروپا داشت و اين كتاب مجموعه اي از سخنراني هاي اوست كه "اريش شوير من"، محقق آلماني، گردآوري شان كرده است. چاپ نخست پاپالاگي در سال 1920 منتشر شد اما پس از مدتي به فراموشي سپرده شد. اما بعدها، در جريان جنبش هاي دانشجويي دهه 1970 اروپا دوباره كشف شد و به كتاب سبز هواداران محيط زيست بدل شد و...