تخفیف ویژه!
کد شناسه :88952

پاپالاگی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب پاپالاگی - "توئیا وی ئی" رئیس یکی از قبیله های جزایر پولی نزی در سال های آغازین قرن بیستم بود که سفری به اروپا داشت و این کتاب مجموعه ای از سخنرانی های اوست که "اریش شویر من"، محقق آلمانی، گردآوری شان کرده است. چاپ نخست پاپالاگی در سال 1920 منتشر شد اما پس از مدتی به فراموشی سپرده شد. اما بعدها، در جریان جنبش های دانشجویی دهه 1970 اروپا دوباره کشف شد و به کتاب سبز هواداران محیط زیست بدل شد و...