تخفیف ویژه!
کد شناسه :88928

چيزي كه من اعتقاد دارم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چيزي كه من اعتقاد دارم - در كتاب حاضر، راسل سعي دارد تا به ما نشان دهد زندگي خوب به چه معناست. او عقيده دارد كه زندگي خوب تنها در جامعه اي فراهم مي گردد كه همه ي اعضا و حكومت آن براي رسيدن به چنين هدفي تلاش كنند و در غير اين صورت به طور فردي هرگز زندگي خوب فراهم نخواهد شد. شايد اكنون زمان آن فرارسيده كه كتاب هايي از اين دست باري از مشكلات جوامع امروزي بردارند و موجب كاهش جنگ و خونريزي و فقر و فلاكت شوند و...