تخفیف ویژه!
کد شناسه :88927

زمين منشا حيات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زمين منشا حيات - منجمان نخستين معتقد بودند زمين بايد در مركزيت جهان باشد و فرض مي كردند كه خورشيد، ماه و ستارگان به دور زمين ساكن مي گردند. علاقه آنان كه به معناي امروزي كلمه چندان علمي نيز نبود، به طور عمده معطوف بود به مسائل علمي، به رابطه واقعي يا فرضي رويدادهاي آسماني و حوادث زميني و جستجوي آسمان به خاطر يافتن نشانه هايي از وقايع سعد و نحس. با وجود اين كشف هاي برجسته اي در اين دوران صورت گرفت. گاه شماري با دقت زيادي رشد كرد و...