تخفیف ویژه!
کد شناسه :88926

جهان هخامنشيان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جهان هخامنشيان - اين كتاب دربردارنده مجموعه مقالاتي است كه در گردهمايي (جهان هخامنشيان) در مركز آموزش هاي CLOR در موزه بريتانيا، از 29 سپتامبر تا اول اكتبر 2005 ارائه شده است. اين گرد همايي از بسياري جهات، نقطه اي عطف از كار درآمد، زيرا تقريبا بيشتر افراد دخيل در پژوهش هاي هخامنشي را از سراسر جهان، به جز چند استثنا گرد هم آورد. اغلب عنوان شده است كه مطالعات هخامنشي در 30 سال اخير دستخوش تحول عمده اي شده است و شگفتا كه اين دوره همزمان با سال هايي است كه حفاريهاي عمده در ايران انجام نشده، به همين دليل، پژوهشگران فرصت بازنگري عمده نظريات رايج را داشته اند. اثر حاضر مجموعه اي از آخرين انديشه ها و پژوهش هاي فرهنگ و تمدن هخامنشيان مي باشد و...