تخفیف ویژه!
کد شناسه :88926

جهان هخامنشیان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب جهان هخامنشیان - این کتاب دربردارنده مجموعه مقالاتی است که در گردهمایی (جهان هخامنشیان) در مرکز آموزش های CLOR در موزه بریتانیا، از 29 سپتامبر تا اول اکتبر 2005 ارائه شده است. این گرد همایی از بسیاری جهات، نقطه ای عطف از کار درآمد، زیرا تقریبا بیشتر افراد دخیل در پژوهش های هخامنشی را از سراسر جهان، به جز چند استثنا گرد هم آورد. اغلب عنوان شده است که مطالعات هخامنشی در 30 سال اخیر دستخوش تحول عمده ای شده است و شگفتا که این دوره همزمان با سال هایی است که حفاریهای عمده در ایران انجام نشده، به همین دلیل، پژوهشگران فرصت بازنگری عمده نظریات رایج را داشته اند. اثر حاضر مجموعه ای از آخرین اندیشه ها و پژوهش های فرهنگ و تمدن هخامنشیان می باشد و...