تخفیف ویژه!
کد شناسه :88917

عناصر و خاستگاه هاي حاكميت توتاليتر-امپرياليسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب عناصر و خاستگاه هاي حاكميت توتاليتر-امپرياليسم - اين كتاب بخش دوم از سه گانه عناصر و خاستگاه هاي حاكميت توتاليتر است كه به گمان بسياري مي توان آن را اثر اصلي "هانا آرنت" دانست. خواندن كتاب امپرياليسم براي اين كه بدانيم از نظر "آرنت" حاكميت ها و جنبش هاي توتاليتر از كجا سربرآورده اند، ضروري است. اما اين كتاب براي خواننده ايراني سودي مضاعف نيز دارد. ما در تاريخ دو قرن اخير در پي مواجهه با غرب براي نخستين بار با فرهنگي رو به رو شديم كه پيچيده تر و توانا تر از فرهنگ ما بود. در نتيجه علاوه بر عقب ماندگي عيني به لحاظ ذهني نيز دستگاه نظري لازم را براي شناسايي اين هماورد جديد نداشتيم و...