تخفیف ویژه!
کد شناسه :88911

زيباشناسي و ادبيات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زيباشناسي و ادبيات - آيا تا كنون به شيوه ي وجودي ادبيات، اعم از شعر و داستان، انديشيده ايم؟ وجود شعر يا داستان چگونه است؟ محملش كدام است؟ آيا متن است كه در نسخه هاي چاپي و دست نوشته ديده مي شود؟ راستي متن چيست؟ چيزي ملموس و مادي است يا ناملموس و ذهني يا هيچكدام؟ زيبا شناسي ادبيات نوعي پژوهش عقلي است پيرامون پرسش هايي از اين دست. اگر بخواهيم اين پرسش ها را گروه بندي كنيم و هر گروه را با عنوان مصطلح فلسفي خود بناميم به ترتيب به نظريه ي عواطف، وجودشناسي و شناخت شناسي مي رسيم. بي گمان مخاطبي كه از چنين مباحثي باخبر باشد و درباره شان بينديشد به فهم ژرف تري از ادبيات دست مي يابد و...