تخفیف ویژه!
کد شناسه :88902

تاريخ بنگاه داري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ بنگاه داري - تاريخ بنگاه داري در اين كتاب كه مي توان آن را دايره المعارفي در اين حوزه به شمار آورد. از چهار وجه مورد توجه قرار گرفته و هر يك، بخشي اختصاص يافته است. بخش هاي اول و دوم (جلد اول)، به ترتيب به رويكردها و مباحث پيرامون تاريخ بنگاه داري مي پردازند و جغرافياي متغير دروني و بيروني بنگاه ها ر ا مورد مطالعه قرار مي دهد. بخش هاي سوم و چهارم (جلد دوم)، به تاريخ كاركردهاي دروني شركت ها و تاريخ ارتباط بنگاه داري به منزله يك نهاد با جامعه مي پردازند و...