تخفیف ویژه!
کد شناسه :88901

موسيقي كلاسيك-قدم اول

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب موسيقي كلاسيك-قدم اول - تاريخ موسيقي قدمتي به اندازه تاريخ تمدن بشر دارد و عليرغم آن كه قرن هاست به تمام هنرها و فرهنگ هاي مردمي نفوذ كرده است اما همچنان هاله اي اسطوره اي آن را احاطه مي كند. با اين همه موسيقي كلاسيك چندان هم پيچيده نيست و همه مي توانند منشاء و تاريخ آن را فرا بگيرند. كتاب حاضر، تلاشي است براي معرفي سير اين تاريخ در اروپا، آشنايي با شخصيت هاي برجسته اين رشته هنري و آگاهي از تاثير متقابلي كه آهنگ سازان معروف بر آثار يكديگر گذاشتند. به اين معنا، قدم اولي است براي آشنايي و لذت بردن از آن نوع موسيقي اي كه بيشتر از ساير انواع آن، به نحوي جهانشمول مورد پذيرش عام و خاص قرار گرفته است و...