تخفیف ویژه!
کد شناسه :88878

ميان فرهنگي بودن بدون فرهنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ميان فرهنگي بودن بدون فرهنگ - اين كتاب در پي ترسيم جهاني است كه در آن سخن از چند فرهنگي بودن و ميان فرهنگي بودن مي شود، اما با فرهنگ يا هر امر جمعي ديگر نظير قوم، ملت و امت به عنوان امري جوهري، مخالفت مي شود. عنوان كتاب خود گوياي محتواي آن است، (ميان فرهنگي بودن بدون فرهنگ). زير عنوان كتاب نيز نقطه تمركز اصلي و رهيافت كلي كتاب را نشان مي دهد، (گذر از سياست هويت به سياست تمايز). در اين جا تلاش مي شود تا سياست به معناي استراتژي هاي كلي براي يكپارچه سازي اجتماع نقد شده و سياست جديدي به نام سياست تمايز جايگزين آن شود و...