تخفیف ویژه!
کد شناسه :88877

تئاتر و امپراطوري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تئاتر و امپراطوري - مقايسه امپراتوري هاي مدرن و امپراتوري روم باستان اجتناب ناپذير است و اغلب در تبليغات امپرياليستي و تئاتر تكرار مي شود. بريتانيايي ها از نخستين روزهاي تاسيس امپراتوري خود، براي مقايسه هاي خود با درس گرفتن از تاريخ، امپراتوري روم را به ياد مي آورند. همان طور كه" برندون" اشاره مي كند. كتاب احطاط و سقوط امپراتوري روم اثر "ادوارد گيبون" راهنماي اصلي بريتانيايي هايي بود كه مايل به ساخت خط سير امپريال خود بودند. آن ها كليد درك امپراتوري بريتانيا را در ويرانه هاي روم پيدا كردند و...