تخفیف ویژه!
کد شناسه :88875

درآمدي بر مباني مشروعيت در دولت ساساني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درآمدي بر مباني مشروعيت در دولت ساساني - كتاب حاضر حاصل پژوهشي است كه به نگارش رساله من ختم شد. در اين كتاب سعي كرده ام تا تاريخ ساساني را با توجه به پيشينه مباني مشروعيت در دولت هاي خاور نزديك باستان و منطقه مديترانه اي مطالعه كنم . بر خلاف برخي از پژوهشگران حوزه علوم سياسي كه مي كوشند تا تاريخ انديشه سياسي در ايران را تنها براساس يك باور سياسي بازخواني كنند و تحولات تاريخي را در چارچوب پيش فرض هاي خود بگنجانند، كوشيده ام به عوامل گوناگون مشروعيت زايي توجه كنم و...