تخفیف ویژه!
کد شناسه :88870

مزدور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مزدور - بخشي از متن - وقتي من و "آليس" صبح روز محاكمه به قصبه رسيديم، ديديم ك جمعيت انبوهي جلو مهمانخانه جمع شده اند. مهمانخانه در خيابان اصلي است و از هر طرف كه وارد شوند اولين ساختماني است كه به چشم مي آيد. جمعيتي حدود دويست تا سيصد نفر در آن جا جمع شده بودند و من چهره هاي آشنايي را از ردينگ، دنبري و حتي سليم واقع در آن سوي ايالت يورك ديدم. مطمئنم كه برخي تمام راه را سواره از سوگاتاك و نوروك آمده بودند، به اميد آن كه به اتاق بزرگ مهمانخانه راه يابند كه حداكثر گنجايش پنجاه نفر را داشت، آن هم به سختي و در صورتي كه تنگ هم مي نشستند و...